Xe Đầu kéo vượt ẩu gây tai nạn

Xe Đầu kéo vượt ẩu gây tai nạn

Huy Mạnh - Kiên Nguyễn

Nguồn: https://vnexpress.net/xe-tai-lat-sat-nha-dan-vi-xe-dau-keo-vuot-au-4104237.html