Chia sẻ nhận được hàng nghìn lượt thích.

Chia sẻ nhận được hàng nghìn lượt thích.

Vịt con uống sữa chỗ chó mẹ.

Vịt con uống sữa chỗ chó mẹ.

Quấn quýt và nằm ngủ bên đàn chó con.

Quấn quýt và nằm ngủ bên đàn chó con.

Vịt nhầm chó nhà là mẹ - 6
Vịt nhầm chó nhà là mẹ - 8

Xuka (st)

Vịt nhầm chó nhà là mẹ - 11

Đàn vịt con theo chân cảnh sát đi tìm mẹ

Vịt nhầm chó nhà là mẹ - 12

Trứng lộn nở ra một đàn vịt nhờ nắng nóng ở Sài Gòn

Nguồn: https://vnexpress.net/vit-nham-cho-nha-la-me-4102965.html