Sau khi sắp xếp, TPHCM còn 19 cơ quan báo chí gồm 7 báo in, 1 đài phát thanh, 1 đài truyền hình và 10 tạp chí.

Ngày 22.5, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đã ký quyết định phê duyệt đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TPHCM đến năm 2025.

Theo đề án, số lượng cơ quan báo chí TPHCM thực hiện sắp xếp là 27/28 (Báo Công an thực hiện sắp xếp theo đề án của Bộ Công an) với lộ trình gồm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1: Từ khi đề án được phê duyệt đến hết năm 2020. Ở giai đoạn này, có 21 cơ quan báo chí phải sắp xếp.   Trong đó, giữ ổn định 1 cơ quan là Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Chuyển cơ quan chủ quản 6 cơ quan báo chí, gồm: Báo Phụ nữ TPHCM chuyển từ Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố sang Thành ủy TPHCM; Báo Tuổi Trẻ từ Thành đoàn thành phố sang Thành ủy TPHCM; Báo Người Lao động từ Liên đoàn Lao động thành phố sang Thành ủy TPHCM; Báo Pháp Luật TPHCM từ Sở Tư pháp sang UBND TPHCM; Tạp chí Du lịch từ Sở Du lịch sang UBND TPHCM và Tạp chí Phát triển Nhân lực từ UBND TPHCM sang Học viện Cán bộ TPHCM.

Đồng thời, thành phố cũng chuyển đổi mô hình hoạt động, chuyển cơ quan chủ quan 8 cơ quan báo chí thành tạp chí, gồm: Báo Cựu chiến binh, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Báo Giáo dục TPHCM, Báo Doanh nhân Sài Gòn, Khoa học Phổ thông, Tuần báo Văn nghệ TPHCM, Tạp chí Sổ tay Xây dựng Đảng, Tạp chí HTV.

Ngoài ra, TPHCM còn sáp nhập, chuyển cơ quan chủ quản 6 cơ quan báo chí.

Sau khi sắp xếp, TPHCM còn 19 cơ quan báo chí gồm 7 báo in (2 báo thuộc tổ chức tôn giáo), 1 đài phát thanh, 1 đài truyền hình, 10 tạp chí.

Giai đoạn 2: từ năm 2021 đến hết năm 2025, hoàn thành việc sắp xếp. Các cơ quan báo chí nhanh chóng ổn định, hoạt động theo yêu cầu mới; đồng thời, tiếp tục triển khai Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3.4.2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Theo đó, đến năm 2025, TPHCM sẽ tiếp tục nghiên cứu việc sắp xếp báo chí theo đề án còn một cơ quan truyền thông đa phương tiện.

Theo UBND TPHCM, đề án nhằm sắp xếp hệ thống báo chí TPHCM gắn với đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động lãnh đạo, quản lý báo chí để phát triển hệ thống báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử, khắc phục tình trạng chồng chéo, đầu tư dàn trải, buông lỏng quản lý, hoạt động xa rời tôn chỉ, mục đích.

Đồng thời, thành phố nghiên cứu xây dựng cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện làm nòng cốt, có vai trò định hướng dư luận xã hội, thông tin đối ngoại; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong tình hình mới.

Nguồn: https://laodong.vn/xa-hoi/tphcm-con-19-co-quan-bao-chi-den-nam-2025-sau-quy-hoach-807306.ldo