xả rác

A collection of 8 posts

Hàng loạt kênh, rạch tại TPHCM ngập trong rác thải, hôi thối
xả rác

Hàng loạt kênh, rạch tại TPHCM ngập trong rác thải, hôi thối

Dù chính quyền TPHCM đã tích cực vận động người dân không xả rác ra đường và kênh rạch nhưng tình trạng xả rác xuống kênh vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi trên địa bàn thành phố. Nhiều kênh, rạch bị ô nhiễm, bốc mùi hôi thối khiến người dân ngán ngại, nhất là những hộ dân sống gần kênh.