Vũ Hán

A collection of 33 posts

Vũ Hán thực hiện 6,5 triệu xét nghiệm Covid-19 trong 9 ngày 'đại hội chiến'
Xét nghiệm covid-19

Vũ Hán thực hiện 6,5 triệu xét nghiệm Covid-19 trong 9 ngày 'đại hội chiến'

Thành phố Vũ Hán (thủ phủ tỉnh Hồ Bắc) đã thực hiện hơn 6,5 triệu xét nghiệm Covid-19 trong chỉ 9 ngày, theo truyền thông Trung Quốc.Đây được xem là bước đi quyết liệt để ngăn chặn làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ 2 tại nơi khởi nguồn đại dịch Covid-19 toàn cầu.

Vũ Hán mở 'đại hội chiến', thực hiện 6,5 triệu xét nghiệm Covid-19 trong 9 ngày
Xét nghiệm covid-19

Vũ Hán mở 'đại hội chiến', thực hiện 6,5 triệu xét nghiệm Covid-19 trong 9 ngày

Thành phố Vũ Hán (thủ phủ tỉnh Hồ Bắc) đã thực hiện hơn 6,5 triệu xét nghiệm Covid-19 trong chỉ 9 ngày, theo truyền thông Trung Quốc.Đây được xem là bước đi quyết liệt để ngăn chặn làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ 2 tại nơi khởi nguồn đại dịch Covid-19 toàn cầu.