virus corona

A collection of 590 posts

Thử nghiệm 'hộ chiếu miễn dịch' kỹ thuật số cho người đã khỏi bệnh Covid-19
hộ chiếu miễn dịch kỹ thuật số

Thử nghiệm 'hộ chiếu miễn dịch' kỹ thuật số cho người đã khỏi bệnh Covid-19

Chính phủ Estonia và một số doanh nghiệp bao gồm chuỗi khách sạn của Radisson đang thử nghiệm cái gọi là “hộ chiếu miễn dịch” kỹ thuật số vì các hạn chế về virus corona đã được nới lỏng. Nhưng giới khoa học không chắc chắn, và WHO cùng các quan chức y tế đã kêu gọi cần thận trọng.