việt kiều Mỹ

A collection of 3 posts

Việt kiều Mỹ lan tỏa tình yêu thương chống Covid-19: Để hình ảnh đất Việt mãi đẹp
việt kiều Mỹ

Việt kiều Mỹ lan tỏa tình yêu thương chống Covid-19: Để hình ảnh đất Việt mãi đẹp

Anh Tâm Nguyễn cùng nhóm bạn người Mỹ gốc Việt đã quyên tặng dụng cụ bảo hộ y tế và kêu gọi các nhà hàng Việt hỗ trợ các nhân viên y tế, người gặp hoàn cảnh khó khăn khi dịch Covid-19 bùng phát tại Mỹ. Như các Việt kiều Mỹ khác, anh mong nước Mỹ vượt qua đại dịch và cũng để quảng bá thêm hình ảnh đấ

Việt kiều Mỹ lan tỏa 'virus tình thương' chống Covid-19: Để hình ảnh đất Việt mãi đẹp
việt kiều Mỹ

Việt kiều Mỹ lan tỏa 'virus tình thương' chống Covid-19: Để hình ảnh đất Việt mãi đẹp

Anh Tâm Nguyễn cùng nhóm bạn người Mỹ gốc Việt đã quyên tặng dụng cụ bảo hộ y tế và kêu gọi các nhà hàng Việt hỗ trợ các nhân viên y tế, người gặp hoàn cảnh khó khăn khi dịch Covid-19 bùng phát tại Mỹ. Như các Việt kiều Mỹ khác, anh mong nước Mỹ vượt qua đại dịch và cũng để quảng bá thêm hình ảnh đấ