vi phạm pháp luật

A collection of 6 posts

6 cựu chiến binh ra tù kêu oan: 'Phải rõ trắng đen vì chúng tôi là lính'
Hủy án 2 bản án 6 cựu chiến binh tham gia phá rừng

6 cựu chiến binh ra tù kêu oan: 'Phải rõ trắng đen vì chúng tôi là lính'

Hủy án 2 bản án 6 cựu chiến binh tham gia phá rừng, TAND cấp cao tại TP HCM đã có phiên họp và ra quyết định hủy 2 bản án 6 cựu chiến binh tham gia phá rừng xảy ra tại huyện Đắk Song, Đắk Nông vì 'không đủ chứng cứ để buộc tội'.