Ủy viên Bộ chính trị

A collection of 6 posts

Đà Nẵng xây dựng phương án nhân sự chủ chốt từ nguồn cán bộ tại chỗ
Nhân sự chủ chốt

Đà Nẵng xây dựng phương án nhân sự chủ chốt từ nguồn cán bộ tại chỗ

Đến nay về cán bộ chủ chốt, tiểu ban nhân sự chuẩn bị Đại hội đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII đã xây dựng phương án bí thư Thành ủy, phó bí thư thường trực Thành ủy, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND TP từ nguồn cán bộ tại chỗ.