Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

A collection of 20 posts

Chủ tịch Quốc hội:  Khẩn trương hoàn thiện các nội dung trình tại kỳ họp 9
kỳ họp 9

Chủ tịch Quốc hội: Khẩn trương hoàn thiện các nội dung trình tại kỳ họp 9

Lưu ý thời gian từ nay đến khai mạc Kỳ họp thứ 9 chỉ còn 3 ngày, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan cần thật sự khẩn trương, rà soát kỹ lưỡng và hoàn thiện các bước cuối cùng để các nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp đạt chất lượng tốt nhất.