trợ cấp thất nghiệp

A collection of 12 posts

Sở Kế hoạch và Đầu tư xác minh để NLĐ hưởng bảo hiểm thất nghiệp
bảo hiểm thất nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư xác minh để NLĐ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thuế, cơ quan công an, chính quyền địa phương nơi đơn vị sử dụng lao động đặt trụ sở chính thực hiện xác minh nội dung đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật hoặc không có người được người đại diện theo pháp luật ủy q

Nhận chế độ thai sản thì thôi trợ cấp thất nghiệp?
Chế độ thai sản

Nhận chế độ thai sản thì thôi trợ cấp thất nghiệp?

Bạn đọc có email ngochaxx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi đi làm và đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiêp từ tháng 10.2013 đến tháng 5.2020. Hiện tại tôi đang mang thai 6 tháng (dự sinh 9.9.2020). Do từ nhà đến công ty xa 20km, nên tôi muốn nghỉ việc bắt đầu t