Tổng thống Mỹ

A collection of 63 posts

'Yếu ớt': Tổng thống Trump chê các thống đốc không trấn áp mạnh biểu tình, bạo động
biểu tình bạo lực

'Yếu ớt': Tổng thống Trump chê các thống đốc không trấn áp mạnh biểu tình, bạo động

Hôm 1.6, Tổng thống Donald Trump kêu gọi các thống đốc bang đàn áp các cuộc biểu tình bạo lực vì bất bình đẳng chủng tộc đã nhấn chìm các thành phố lớn của Mỹ, khi các quan chức mở rộng lệnh giới nghiêm với hy vọng ngăn chặn đêm thứ 7 cướp bóc và phá hoại.