Tổng Bí thư

A collection of 39 posts

Hồ Chí Minh suốt đời phụng sự Tổ quốc
Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh suốt đời phụng sự Tổ quốc

Tổng bí thư, Chủ tịch nước khẳng định làm theo chỉ dẫn của Bác về “nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, cần phải kiên quyết, kiên trì và tích cực làm trong sạch đội ngũ của Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi tệ tham nhũng. Và mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện v

Hồ Chí Minh là Tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng
Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh là Tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng

Sáng 18.5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2020). Báo Lao Động trân trọn

Uỷ viên Bộ Chính trị phải là những đồng chí thật sự tiêu biểu, mẫu mực
Tổng Bí thư

Uỷ viên Bộ Chính trị phải là những đồng chí thật sự tiêu biểu, mẫu mực

Chiều 14.5, sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII  đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung