tỉnh Vĩnh Phúc

A collection of 4 posts

Vĩnh Phúc: Chuẩn bị 300 giường cách ly y tế người nước ngoài đến làm việc
tỉnh Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc: Chuẩn bị 300 giường cách ly y tế người nước ngoài đến làm việc

Cơ sở cách ly y tế tập trung, tự nguyện trong phòng chống COVID-19 tại khách sạn Dic Star có nhiệm vụ sẵn sàng tiếp nhận các chuyên gia, nhà quản lý, lao động kỹ thuật cao người nước ngoài   làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cách ly y tế tập trung tự nguyện từ ngày 10.6.