tịnh thất bồng lai

A collection of 6 posts

Tuần này sẽ có kết luận về “Tịnh thất Bồng Lai”
tịnh thất bồng lai

Tuần này sẽ có kết luận về “Tịnh thất Bồng Lai”

Đáng lẽ chuyện của " Tịnh thất Bồng Lai " đã được định đoạt trong tháng 3.2020, nhưng do dịch bệnh COVID-19 nên bị hoãn lại. Ngành chức năng huyện Đức Hòa và tỉnh Long An dự kiến sẽ có kết luận chính thức về nơi gọi là “Tịnh thất Bồng Lai”, “Thiền am bên bờ vũ trụ” trong tuần này.