Thương mại điện tử

A collection of 28 posts

'Kinh tế liên minh' sẽ tạo sức bật phát triển cho các doanh nghiệp hậu COVID-19?
Thương mại điện tử

'Kinh tế liên minh' sẽ tạo sức bật phát triển cho các doanh nghiệp hậu COVID-19?

TTO - Với tỉ lệ tăng trưởng khách hàng mới ở sàn thương mại điện tử trên 40% trong mùa dịch, những mô hình liên minh kinh tế có sự bắt tay của các doanh nghiệp và tận dụng giải pháp công nghệ, được kỳ vọng giúp doanh nghiệp nhanh chóng hồi phục.