thuế thu nhập cá nhân

A collection of 18 posts

Giảm trừ gia cảnh tăng lên 11 triệu đồng: Thu nhập bao nhiêu thì phải nộp thuế
giảm trừ gia cảnh

Giảm trừ gia cảnh tăng lên 11 triệu đồng: Thu nhập bao nhiêu thì phải nộp thuế

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và quyết định tăng mức nâng mức giảm trừ gia cảnh từ 9 triệu đồng/tháng lên 11 triệu đồng/tháng và mức giảm trừ cho người phụ thuộc từ 3,6 triệu đồng/tháng lên 4,4 triệu đồng/tháng. Nhiều bạn đọc hỏi: Như vậy, thu nhập 11 triệu đồng/tháng đã phải đóng thuế. Các

Giảm trừ gia cảnh tăng lên 11 triệu đồng: Thu nhập bao nhiêu thì được nộp thuế
giảm trừ gia cảnh

Giảm trừ gia cảnh tăng lên 11 triệu đồng: Thu nhập bao nhiêu thì được nộp thuế

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và quyết định tăng mức nâng mức giảm trừ gia cảnh từ 9 triệu đồng/tháng lên 11 triệu đồng/tháng và mức giảm trừ cho người phụ thuộc từ 3,6 triệu đồng/tháng lên 4,4 triệu đồng/tháng. Nhiều bạn đọc hỏi: Như vậy, thu nhập 11 triệu đồng/tháng đã phải đóng thuế. Các