Thủ tướng

A collection of 51 posts

Những dấu ấn của Thủ tướng qua 4 lần gặp gỡ công nhân lao động
Thủ tướng

Những dấu ấn của Thủ tướng qua 4 lần gặp gỡ công nhân lao động

Qua 4 lần gặp gỡ, đối thoại và kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật với công nhân, lao động. Nhiều chính sách, nhiều tâm tư, nguyện vọng chính đáng của công nhân, lao động đã được Thủ tướng chia sẻ và chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện. Hình ảnh Thủ tướng gần gũi, giản dị đã in s