Thủ tướng chính phủ

A collection of 33 posts

Lễ ra quân hưởng ứng Tháng Vận động triển khai BHXH toàn dân
Thủ tướng chính phủ

Lễ ra quân hưởng ứng Tháng Vận động triển khai BHXH toàn dân

Sáng 23.5, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam và Bưu điện Việt Nam tổ chức “Lễ ra quân hưởng ứng Tháng Vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện ”. Lễ ra quân được xây dựng và tổ chức theo 2 hình thức: Trực tuyến và tuyên truyền lưu động. Thứ trưởng Bộ Thô