thủ tục hành chính

A collection of 13 posts

2 năm liền, Bộ GTVT đứng cuối về chỉ số cải cách hành chính cấp bộ, ngành
thủ tục hành chính

2 năm liền, Bộ GTVT đứng cuối về chỉ số cải cách hành chính cấp bộ, ngành

Trong 2 năm (2018, 2019), Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đều đứng ở vị trí cuối bảng về chỉ số cải cách hành chính cấp bộ, ngành. Ngược lại, kết quả chỉ số cải cách hành chính cho thấy Ngân hàng Nhà nước nhiều năm liền đứng ở vị trí quán quân, với chỉ số rất cao, trên 90%.