tên lửa

A collection of 15 posts

Tại sao tên lửa siêu âm Nga lại trở thành mục tiêu bay của Hải quân Mỹ?
quân sự

Tại sao tên lửa siêu âm Nga lại trở thành mục tiêu bay của Hải quân Mỹ?

Với sự phát triển rộng rãi của các dòng vũ khí siêu thanh và siêu vượt âm, Hải quân Mỹ dành rất nhiều nguồn lực để phát triển phương tiện mô phỏng cho các loại vũ khí phòng thủ. Tuy nhiên, kết quả đạt được lại không như mong muốn và người Mỹ đã tìm ra một