tăng giá

A collection of 7 posts

Quảng Nam: Giá nước sinh hoạt tăng do... dịch COVID-19!
nước sinh hoạt

Quảng Nam: Giá nước sinh hoạt tăng do... dịch COVID-19!

Rất nhiều hộ sử dụng nước sinh hoạt ở thành phố Hội An (Quảng Nam) tá hỏa khi nhận thông báo tiền sử dụng nước sạch tăng gấp nhiều lần so với trước. Thậm chí hầu hết các hộ kinh doanh dịch vụ đóng cửa do dịch COVID-19, giá nước sinh hoạt vẫn tăng hoặc bằng khi hoạt động bình thường, dù gần như không