sổ hộ khẩu

A collection of 8 posts

Vắng mặt 12 tháng liên tục không khai báo có thể bị xoá đăng ký thường trú
sổ hộ khẩu

Vắng mặt 12 tháng liên tục không khai báo có thể bị xoá đăng ký thường trú

Dự thảo Luật cư trú (sửa đổi) quy định trường hợp vắng mặt tại nơi thường trú từ trên 12 tháng liên tục mà không đăng ký tạm trú ở nơi nào hoặc không khai báo tạm vắng với Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú; trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài có thể bị xoá đăng ký thường trú.

Đồng tình thay sổ hộ khẩu bằng mã số định danh, cân nhắc xóa đăng ký thường trú
sổ hộ khẩu

Đồng tình thay sổ hộ khẩu bằng mã số định danh, cân nhắc xóa đăng ký thường trú

TTO - Đề xuất thay thế hình thức quản lý dân cư từ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng việc cấp mã số định danh cá nhân của công dân nhận được nhiều tán thành, song việc xóa đăng ký thường trú được cơ quan thẩm tra của Quốc hội khuyến nghị cần thận trọng.