siêu máy tính

A collection of 7 posts

Vingroup đầu tư siêu máy tính AI - NVIDIA® DGX A100 đầu tiên tại Việt Nam
Cuộc thi "Tác giả lừng danh" của Tập đoàn VinGroup

Vingroup đầu tư siêu máy tính AI - NVIDIA® DGX A100 đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 22.5.2020, Viện Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo VinAI Research (thuộc Tập đoàn Vingroup) công bố đã đầu tư siêu máy tính AI - NVIDIA® DGX A100 ™ thế hệ mới nhất đầu tiên tại Việt Nam. Với hiệu năng tính toán 5 triệu tỷ phép tính/giây, NVIDIA® DGX A100 ™ tương đương một trung tâm dữ liệu, có khả nă