Quy hoạch

A collection of 13 posts

ĐBQH: “Trói” quyền lợi của người dân trong vùng quy hoạch là vô lý
Luật Xây dựng

ĐBQH: “Trói” quyền lợi của người dân trong vùng quy hoạch là vô lý

Đại biểu Trần Tất Thế (đoàn Hà Nam) cho rằng, đối với công trình xây dựng tạm, dự luật quy định hết thời hạn trong giấy phép thì chủ nhà phải tháo dỡ nếu không sẽ bị cưỡng chế. Quy định như vậy là không công bằng cho người dân trong khu bị quy hoạch , vì thực tế rất nhiều trường hợp Nhà nước thực