Quảng Ngãi

A collection of 32 posts

Con quan chức du học bằng ngân sách rồi bội ước: Mất mát không chỉ là tiền
nhân tài

Con quan chức du học bằng ngân sách rồi bội ước: Mất mát không chỉ là tiền

Tại Quảng Ngãi, có đến 4 trường hợp du học nước ngoài bằng tiền ngân sách nhưng không về địa phương phục vụ và họ là con của quan chức cấp cao trong tỉnh. Họ không chỉ vi phạm cam kết, xù nợ với chính quyền mà còn cướp đi cơ hội hiếm có của nhiều hiền tài khác, là con thường dân.