Quân chủng Hải quân

A collection of 17 posts

Út “Trọc” Đinh Ngọc Hệ làm hư hỏng một số cán bộ cao cấp quân đội
nguyễn văn hiền

Út “Trọc” Đinh Ngọc Hệ làm hư hỏng một số cán bộ cao cấp quân đội

Đinh Ngọc Hệ (tức Út “Trọc” ) phạm tội với vai trò là người tổ chức, không chỉ xâm phạm quyền sở hữu tài sản nhà nước, lũng đoạn chính sách phát triển kinh tế mà còn làm hư hỏng một số đội ngũ không nhỏ cán bộ Nhà nước, trong đó có một số cán bộ cao cấp trong quân đội.

Út “Trọc” Nguyễn Ngọc Hệ làm hư hỏng một số cán bộ cao cấp quân đội
nguyễn văn hiền

Út “Trọc” Nguyễn Ngọc Hệ làm hư hỏng một số cán bộ cao cấp quân đội

Đinh Ngọc Hệ (tức Út “Trọc” ) phạm tội với vai trò là người tổ chức, không chỉ xâm phạm quyền sở hữu tài sản nhà nước, lũng đoạn chính sách phát triển kinh tế mà còn làm hư hỏng một số đội ngũ không nhỏ cán bộ Nhà nước, trong đó có một số cán bộ cao cấp trong quân đội.