quận 2

A collection of 6 posts

Nếu thành lập, thành phố phía Đông trực thuộc TP.HCM sẽ như thế nào?
Thành phố phía Đông

Nếu thành lập, thành phố phía Đông trực thuộc TP.HCM sẽ như thế nào?

Sở Nội vụ TP.HCM vừa trình Ban cán sự Đảng UBND TP.HCM phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019 - 2021 với một số điều chỉnh trên cơ sở nội dung buổi làm việc của Chính phủ với TP.HCM ngày 8.5.