phòng chống dịch

A collection of 30 posts

Đẩy mạnh phòng chống sốt xuất huyết trong đoàn viên, người lao động
Bệnh sốt xuất huyết

Đẩy mạnh phòng chống sốt xuất huyết trong đoàn viên, người lao động

LĐLĐ Hà Nội cho biết đã yêu cầu LĐLĐ các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ thành phố thực hiện các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.