phòng chống Covid-19

A collection of 5 posts

WHO phản bác miễn dịch cộng đồng với Covid-19: 'Con người không phải bầy đàn'
miễn dịch cộng đồng

WHO phản bác miễn dịch cộng đồng với Covid-19: 'Con người không phải bầy đàn'

Chuyên gia Mike Ryan, giám đốc các chương trình khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cảnh báo trong bối cảnh chưa có vắc xin phòng ngừa Covid-19, những cuộc thảo luận về việc dùng "miễn dịch cộng đồng" chống đại dịch Covid-19 có thể là một tính toán sai lầm thảm họa.