Nông thôn mới

A collection of 9 posts

Xã "nông thôn mới": Không có trụ sở để tổ chức Đại hội Đảng bộ xã
Đại hội Đảng

Xã "nông thôn mới": Không có trụ sở để tổ chức Đại hội Đảng bộ xã

Ngày 22.5, các đại biểu dự Đại hội Đảng xã Tân Phong (thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) được triệu tập về dự tại xã Tân Thạnh (thị xã Giá Rai). Nguyên nhân, mặc dù được cho là đã hoàn thành các tiêu chí "nông thôn mới", nhưng xã Tân Phong không có chỗ để tổ chức Đại hội Đảng.