Nguồn nhân lực

A collection of 6 posts

Chủ tịch Quảng Ninh nói gì khi kiêm nhiệm hiệu trưởng ĐH Hạ Long?
Chủ tịch kiêm nhiệm hiệu trưởng

Chủ tịch Quảng Ninh nói gì khi kiêm nhiệm hiệu trưởng ĐH Hạ Long?

TTO - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng cho biết việc kiêm nhiệm hiệu trưởng Trường ĐH Hạ Long là để thực hiện nhiệm vụ tiếp tục xây dựng hạ tầng, kiện toàn trường này theo mục tiêu và yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặt ra.