Nghị quyết 42

A collection of 5 posts

Long An: Chưa có người sử dụng lao động bị ảnh hưởng do COVID-19 vay vốn
Covid-19

Long An: Chưa có người sử dụng lao động bị ảnh hưởng do COVID-19 vay vốn

Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Long An đã sẵn sàng giải ngân khi có doanh nghiệp thuộc nhóm đối tượng người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính do dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, đến nay chưa có doanh nghiệp, người sử dụng lao động nào ở tỉnh Long An có nhu cầu vay vốn.

Chi trả tiền hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19
hỗ trợ người dân

Chi trả tiền hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Sở LĐTBXH tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các đơn vị l