nắng nóng gay gắt

A collection of 28 posts

Muôn kiểu tránh nóng tiết kiệm của người dân Thủ đô: Người ngồi điều hòa suốt ngày mà không tăng hóa đơn điện, người giải nhiệt chỉ bằng một xô nước
muôn kiểu tránh nóng

Muôn kiểu tránh nóng tiết kiệm của người dân Thủ đô: Người ngồi điều hòa suốt ngày mà không tăng hóa đơn điện, người giải nhiệt chỉ bằng một xô nước

Hà Nội đang trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Người dân Thủ đô đang làm gì để chống chọi với thời tiết nảy lửa này mà vẫn đảm bảo được việc tiết kiệm các chi phí sinh hoạt?