năng lượng

A collection of 5 posts

Điện gió lấn cửa biển: Không chỉ khó ngư dân mà ảnh hưởng cả Cảng Gành Hào
Điện gió

Điện gió lấn cửa biển: Không chỉ khó ngư dân mà ảnh hưởng cả Cảng Gành Hào

Cà Mau chính thức đề nghị tạm dừng xây dựng 4 trụ tubin gió của dự án Điện gió Tân Thuận tại cửa biển Gành Hào vì có nguy cơ ảnh hưởng luồng lạch cửa biển này. Trong khi đó, Bạc Liêu lo lắng khi Nhà máy điện gió Tân Thuận đi vào hoạt động sẽ ảnh hưởng đến Cảng Gành Hào.