Luật đầu tư

A collection of 10 posts

Quốc hội thảo luận dự án Luật Đầu tư sửa đổi để cải thiện môi trường đầu tư
Luật đầu tư

Quốc hội thảo luận dự án Luật Đầu tư sửa đổi để cải thiện môi trường đầu tư

Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) sẽ được các đại biểu Quốc hội thảo luận trong phiên làm việc chiều 26.5. Dự luật lần này có nhiều đổi mới nhằm tạo cơ chế thông thoáng, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, tạo động lực để doanh nghiệp phát triển.