luật Cư trú

A collection of 7 posts

Đồng tình thay sổ hộ khẩu bằng mã số định danh, cân nhắc xóa đăng ký thường trú
sổ hộ khẩu

Đồng tình thay sổ hộ khẩu bằng mã số định danh, cân nhắc xóa đăng ký thường trú

TTO - Đề xuất thay thế hình thức quản lý dân cư từ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng việc cấp mã số định danh cá nhân của công dân nhận được nhiều tán thành, song việc xóa đăng ký thường trú được cơ quan thẩm tra của Quốc hội khuyến nghị cần thận trọng.