kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV

A collection of 6 posts

Đề xuất miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp: Nhiều đối tượng được hưởng lợi
miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Đề xuất miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp: Nhiều đối tượng được hưởng lợi

Việc mở rộng đối tượng và diện tích đất được miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp sẽ giúp người dân tiết kiệm được khoản tiền lớn, tạo thêm công ăn việc làm cho khu vực nông thôn, giúp người nông dân cải thiện cuộc sống, giảm bớt khó khăn, gắn bó với hoạt động sản xuất nông nghiệp.