kỳ họp 9

A collection of 19 posts

Gần 70% khiếu nại của công dân liên quan đến đất đai
kỳ họp 9

Gần 70% khiếu nại của công dân liên quan đến đất đai

“Có thể nói là chúng ta "sống trên đất, chết vùi trong đất", đất đai là nguồn tài nguyên lớn nhất của đất nước; tuy nhiên trong thời gian qua, hệ thống pháp luật đất đai của chúng ta còn nhiều điểm bất hợp lý và chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển” - đại biểu Vũ Tiến Lộc (đoàn Thái Bình) nê

Nghiên cứu đề xuất trang bị máy bay cho lực lượng biên phòng
Bộ đội biên phòng

Nghiên cứu đề xuất trang bị máy bay cho lực lượng biên phòng

Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam quy định các hành vi bị nghiêm cấm như sử dụng khu vực biên giới, cho nước ngoài hoặc các thế lực khác sử dụng khu vực biên giới của Việt Nam để chống phá, can thiệp vào nước khác, đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ biên giới.