Kỳ họp 9 Quốc hội khoá XIV

A collection of 8 posts

Vắng mặt 12 tháng liên tục không khai báo có thể bị xoá đăng ký thường trú
sổ hộ khẩu

Vắng mặt 12 tháng liên tục không khai báo có thể bị xoá đăng ký thường trú

Dự thảo Luật cư trú (sửa đổi) quy định trường hợp vắng mặt tại nơi thường trú từ trên 12 tháng liên tục mà không đăng ký tạm trú ở nơi nào hoặc không khai báo tạm vắng với Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú; trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài có thể bị xoá đăng ký thường trú.