Huế

A collection of 23 posts

Tuyệt vời cách TP.Huế bảo vệ cây xanh hàng trăm năm tuổi và bảo vệ cả người dân
cây xanh

Tuyệt vời cách TP.Huế bảo vệ cây xanh hàng trăm năm tuổi và bảo vệ cả người dân

Sau sự cố cây phượng ngã đổ đè chết học sinh tại TP.HCM, nhiều nơi đã chặt hạ cây xanh hàng loạt, đặc biệt là cây phượng. Nhưng ở Huế, người dân luôn được bảo vệ và cây xanh cũng được bảo vệ. Vậy TP.Huế đã bảo vệ cây xanh lẫn người dân bằng cách nào?