họp Quốc hội

A collection of 13 posts

Quốc hội thảo luận dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021
Luật xử lý vi phạm hành chính

Quốc hội thảo luận dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021

Tiếp theo chương trình làm việc của kỳ họp thứ 9  Quốc hội khóa XIV , ngày 22.5, các đại biểu sẽ thảo luận trực tuyến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 và nhiều nội dung khác.