Hiệp định EVFTA

A collection of 4 posts

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: EVFTA là tiền đề giúp Việt Nam khôi phục kinh tế
EVFTA

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: EVFTA là tiền đề giúp Việt Nam khôi phục kinh tế

Về sự cần thiết và thời điểm phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, đây là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới quan trọng mà Việt Nam tham gia. Doanh nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận các chuỗi cung ứng mới thay thế cho các chuỗi cung ứng