Hạn mặn

A collection of 19 posts

Công đoàn Bộ Nội vụ hỗ trợ tỉnh Vĩnh Long khắc phục hạn mặn
Hạn mặn

Công đoàn Bộ Nội vụ hỗ trợ tỉnh Vĩnh Long khắc phục hạn mặn

Thông qua sự vận động Công đoàn Viên chức Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long, chiều ngày 22.5, Công đoàn Bộ Nội vụ vừa trao tặng cho chính quyền xã Đồng Phú (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) 100.000.000 đồng nhằm chia sẻ với nhân dân trên địa bàn nhanh chóng