giáo viên

A collection of 21 posts

Công đoàn Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc trao ủng hộ đoàn viên
hoạt động Tháng Công nhân

Công đoàn Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc trao ủng hộ đoàn viên

Với mục tiêu vì phúc lợi đoàn viên và phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ban Chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cháu Đinh Vũ Minh Khôi - con của đoàn viên Công đoàn Nhà trường - với số tiền trị giá 21.950.000 đồng.

Dự kiến bố trí giáo viên 2 năm liên tiếp không đạt chuẩn sang làm việc khác
chuẩn giáo viên

Dự kiến bố trí giáo viên 2 năm liên tiếp không đạt chuẩn sang làm việc khác

Những giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo (không thuộc đối tượng thực hiện lộ trình nâng chuẩn) có kết quả đánh giá, xếp loại không đạt, không hoàn thành nhiệm vụ có thể bị bố trí việc làm khác.