giao dịch chứng khoán

A collection of 6 posts

Sếp tình báo Thượng viện Mỹ từ chức khi FBI điều tra việc bán cổ phiếu liên quan dịch Covid-19
Richard Burr

Sếp tình báo Thượng viện Mỹ từ chức khi FBI điều tra việc bán cổ phiếu liên quan dịch Covid-19

Thượng nghị sĩ Richard Burr thuộc đảng Cộng hòa đã tạm thời rời khỏi vị trí Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ trong một cuộc điều tra về các giao dịch chứng khoán mà ông đã thực hiện trước khi thị trường suy thoái mạnh vì đại dịch Covid-19.