giảm trừ gia cảnh

A collection of 12 posts

Giảm trừ gia cảnh nâng lên 11 triệu đồng: Thế nào là người phụ thuộc?
giảm trừ gia cảnh

Giảm trừ gia cảnh nâng lên 11 triệu đồng: Thế nào là người phụ thuộc?

Về chính sách thuế thu nhập cá nhân, mức giảm trừ gia cảnh từ 9 triệu đồng/tháng được nâng lên 11 triệu đồng/tháng và mức giảm trừ cho người phụ thuộc từ 3,6 triệu đồng/tháng lên 4,4 triệu đồng/tháng. Vậy người phụ thuộc được tính như thế nào?

Giảm trừ gia cảnh tăng lên 11 triệu đồng: Có lạnh lùng, vô cảm?
giảm trừ gia cảnh

Giảm trừ gia cảnh tăng lên 11 triệu đồng: Có lạnh lùng, vô cảm?

Việc nâng mức giảm trừ gia cảnh từ 9 triệu đồng/tháng lên 11 triệu đồng/tháng và mức giảm trừ cho người phụ thuộc từ 3,6 triệu đồng/tháng lên 4,4 triệu đồng/tháng được cho là những nỗ lực làm giảm gánh nặng cho người lao động. Tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng mức nâng này còn chưa hợp lý. Thậm chí v

Giảm trừ gia cảnh tăng lên 11 triệu đồng: Thu nhập bao nhiêu thì phải nộp thuế
giảm trừ gia cảnh

Giảm trừ gia cảnh tăng lên 11 triệu đồng: Thu nhập bao nhiêu thì phải nộp thuế

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và quyết định tăng mức nâng mức giảm trừ gia cảnh từ 9 triệu đồng/tháng lên 11 triệu đồng/tháng và mức giảm trừ cho người phụ thuộc từ 3,6 triệu đồng/tháng lên 4,4 triệu đồng/tháng. Nhiều bạn đọc hỏi: Như vậy, thu nhập 11 triệu đồng/tháng đã phải đóng thuế. Các

Giảm trừ gia cảnh tăng lên 11 triệu đồng: Thu nhập bao nhiêu thì được nộp thuế
giảm trừ gia cảnh

Giảm trừ gia cảnh tăng lên 11 triệu đồng: Thu nhập bao nhiêu thì được nộp thuế

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và quyết định tăng mức nâng mức giảm trừ gia cảnh từ 9 triệu đồng/tháng lên 11 triệu đồng/tháng và mức giảm trừ cho người phụ thuộc từ 3,6 triệu đồng/tháng lên 4,4 triệu đồng/tháng. Nhiều bạn đọc hỏi: Như vậy, thu nhập 11 triệu đồng/tháng đã phải đóng thuế. Các