Điện toán đám mây

A collection of 5 posts

Viettel IDC sẵn sàng cho công cuộc chuyển đổi số
Điện toán đám mây

Viettel IDC sẵn sàng cho công cuộc chuyển đổi số

Là nhà cung cấp dẫn đầu và là một trong 4 thành viên nòng cốt trong Chiến dịch thúc đẩy chuyển đổi số bằng công nghệ điện toán đám mây do Bộ Thông tin và Truyền thông phát động vào sáng 22.5, Viettel IDC khẳng định luôn sẵn sàng mọi nguồn lực hạ tầng, công nghệ và con người cho công cuộc chuyển đổi