đại hội cổ đông

A collection of 6 posts

Câu trả lời về "ghế nóng" ở Eximbank sẽ có vào cuối tháng 6?
Eximbank

Câu trả lời về "ghế nóng" ở Eximbank sẽ có vào cuối tháng 6?

Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank vừa công bố, Đại hội cổ đông thường niên 2020 của ngân hàng này dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 30.6.2020. Đây là đại hội cổ đông rất được quan tâm vì đây là ngân hàng duy nhất chưa tổ chức thành công đại hội năm 2019 do những tranh chấp triền miên  xoay quan