Cựu đô đốc Nguyễn Văn Hiến

A collection of 7 posts

Vị đô đốc lẫy lừng và cô nữ sinh ngây thơ "vô số tội"
xét xử vụ chiếm đoạt đất vàng

Vị đô đốc lẫy lừng và cô nữ sinh ngây thơ "vô số tội"

Một vị tướng, một đô đốc lừng lẫy... nay đứng trước vành móng ngựa và trả lời thiếu hiểu biết. Bị cáo Vũ Thị Hoan, khi đứng danh giám đốc ký hợp đồng với quân chủng hải quân là nữ sinh năm thứ nhất, hôm qua, cũng trả lời không biết.